CML - Udruzenje Srbije

Izlečenje, cilj koji danas nije

nedostižan!


Malo je oblasti medicine u kojima je postignut tako veliki napredak u lečenju kao što je oblast malignih oboljenja, ili jednostavno rečeno, oblast raka.

Početkom prošlog veka rak se praktično nije mogao leciti. Krajem tridesetih godina prošlog veka kod oko 30% obolelih od raka bilo je moguce lecenje. Primenom određenih lekova (hemioterapija) uspešnost lečenja je postignuta kod više od 50% obolelih.

Poslednjih godina, boljim razumevanjem uzroka bolesti i istraživanjima u oblasti molekularne farmakologije, primena savremenih, ciljnih metoda lečenja, značajno je uticala na još veću uspešnost terapije, koja se objektivno ispoljava kao efikasnost i procenat preživljavanja obolelih.

Krajnji cilj ovih savremenih pristupa lečenju raka je izlečenje, cilj koji danas nije nedostižan.
Stavovi udruženja i saopštenja

 • 22.03.2012. - Odgovor RFZO na pismo udruženja od 19.03.2012.

  [ preuzmite PDF ] • 20.03.2012. - Pismo Udruženja za RFZO od 19.03.2012.

 • 20.03.2012. - Odgovor RFZO na pismo Udruženja od 15.03.2012.

 • 16.03.2012. - Novo pismo Udruženja za RFZO od 15.03.2012.

 • 16.03.2012. - Odgovor RFZO na pismo Udruženja od 13.03.2012.

 • 13.03.2012. - Pismo prof. Vuksanoviću, direktoru RFZO, povodom odgovora na pismo Udruženja

    • 12.03.2012. - Odgovor RFZO na pismo udruženja  [ preuzmite PDF ] • 08.03.2012. - Pismo Prof. Aleksandru Vuksanoviću, direktoru RZZO Srbije - Nestašica lekova

 • 14.12.2011. - Odgovor RZZo na pismo Udruženja od 9.12.2011.

 • 09.12.2011. - Novo pismo Prof. Aleksandru Vuksanoviću, direktoru RZZO Srbije

 • 30.11.2011. - Odgovor RZZo na pismo Udruženja - nestašica leka Glivec

 • 30.11.2011. - Pismo Prof. Aleksandru Vuksanoviću, direktoru RZZO Srbije

 • 19.09.11. - Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana CML - 22.9.

  preuzmite saopštenje • 02.06.10. - Zahvalnica Beogradskom sajmu

 • 27.04.10. - Prava osoba na pravom mestu

  [ preuzmite saopštenje ] • 23.03.10. - SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  [ preuzmite saopštenje u PDF formatu ]


  U susret izboru (reizboru) direktora RZZO Srbije

  U zemlji Srbiji, kao i u svetu, postoje ljudi stvaraoci i oni drugi. Ko su ljudi stvaraoci? Oni koji su nepotkupljivi, bezkompromisni, spremni da intezivno uče, radno vreme im počinje rano ujutro, a završava se kasno uveče. Materiju kojom se bave izučavaju suštinski i do kraja. Rade sa timom. Angažuju stručnjake za savladavanje oblasti koje su im nepoznate ili malo poznate.
  Jedna od malo stvaraoca u Srbiji je sadašnja direktorka RZZO Srbije. Do njenog dolaska na čelo ove veoma značajne institucije na to mesto uglavnom su postavljani vodeći lekari profesori, pripadnici određenih stranaka koje su u tom trenutku participirali u vlasti, čijim strankama je to mesto pripalo po koalicionoj podeli vlasti. Kako su radili unazad 20 godina zna se. Ne znam kojoj stranci pripada i da li je upšte pripadnik neke stranke sadašnja direktorka Svetlana Vukajlović. Pojavila se u zdravstvu kao svetla tačka, kao svetlost na kraju tunela. Od prvog dana mnogi su postavljali pitanja. Lekari - odakle joj pravo da se meša u njihov rad kada nije lekar? Farmaceuti - šta hoće ova žena kad nije farmaceut? Pacijenti - kako će nam biti sada kada je na čelu fonda zdravlja surova menadžerka?

  A kako je posle skoro 5 godina njenog rada?
  Uvedene su jedinstvene zdravstvene knjižice koje se overavaju u fondu. Poslodavci moraju da ispunjavaju zakonsku obavezu da plaćaju zdravstveno osiguranje jer drugačije radnici ne mogu da overe zdravstvenu knjižicu. Promenjene su i formirane mnoge komisije stručnjaka u fondu. Uvedene su transparentne nabavke lekova. Sređene i još se sređuju pozitivne liste lekova. Smanjuju se liste čekanja na operacije. Vodi se kampanja za donore organa i kostne srži. Utvrđen je put i donet pravilnik o upućivanju na operacije i transplatacije u inostranstvo. Na bilo koju akciju prikupljanja sredstvava za tranplataciju kostne srži u inostranstvu fond i direktorka su reagovali odmah i objašnjavali da građani treba da se obrate fondu, a ne da prikupljaju sredstva. U oblasti hronične mijeloidne leukemije, gde mi kao udruženje delujemo, desile su se revolucionarne stvari. Hit lek GLIVEC (Imatinib) koji omugućava komforan i dug život obolelima, ne deli se po rođačkim vezama i poznanstvima. Na nivou Srbije postoji centralna komisija u kojoj sede profesori iz referentnih ustanova koji svakog obolelog referišu i prate, čime je postignuta maksimalna kontrola potrošnje veoma skupih lekova, a istovremeno pacijent je zaštićen i omogućen mu je savremen lek. Svaki razuman i opravdan predlog koji smo dali direktorki i fondu bio je na pravi način razmatran i tretiran. Trenutno se razmatra predlog uvođenja leka druge generacije Nilotiniba. Sigurni smo da će i ovaj predlog uz proračun i matematiku koju smo dostavili biti pozitivno rešen.

  Pitamo se kao udruženje da li će nadležni vodeći ljudi u državi razgovarati sa direktorkom oko njenog ostajanja (ne znamo da li bi ona ostala) na čelu fonda ili će po nekoj koalicionoj podeli doći neko pa šta bude. Mislimo da smo i bez nečijeg vežbanja u vođenju takve institucije mnogo siromašni da nam to nije potrebno. U Evropi, kojoj težimo i ka kojoj se krećemo, vrhunski menadžeri kao što je Svetlana Vukajlović vrhunski su plaćeni i ne ispuštaju se tako lako.