CML - Udruzenje Srbije

Izlečenje, cilj koji danas nije

nedostižan!


Malo je oblasti medicine u kojima je postignut tako veliki napredak u lečenju kao što je oblast malignih oboljenja, ili jednostavno rečeno, oblast raka.

Početkom prošlog veka rak se praktično nije mogao leciti. Krajem tridesetih godina prošlog veka kod oko 30% obolelih od raka bilo je moguce lecenje. Primenom određenih lekova (hemioterapija) uspešnost lečenja je postignuta kod više od 50% obolelih.

Poslednjih godina, boljim razumevanjem uzroka bolesti i istraživanjima u oblasti molekularne farmakologije, primena savremenih, ciljnih metoda lečenja, značajno je uticala na još veću uspešnost terapije, koja se objektivno ispoljava kao efikasnost i procenat preživljavanja obolelih.

Krajnji cilj ovih savremenih pristupa lečenju raka je izlečenje, cilj koji danas nije nedostižan.
O udruženju


Mi smo tu da pomognemo

CML uduženje Srbije aktivno je na teritoriji cele republike sa sedištem u Beogradu.
Osnovni cilj Uduženja je da poboljša svakodnevni život pacijenata sa CML-om i njihovih porodica i da im pruži najaktuelnije informacije i odgovore na njihova pitanja.

Aktivnosti Udruženja ogledaju se u:

  • pružanju informacija o bolesti i mogućnostima lečenja;
  • organizovanju predavanja o bolesti, lečenju i pravima pacijenata;
  • izdavanju brošura o CML-ji;
  • organizovanju razmene iskustva obolelih i članova njihovih porodica;
  • učestvovanju na skupovima Udruženja;
  • učestvovanju u radu radionica na teme od interesa za obolele i
  • angažovanju u poboljšanju bolničke svakodnevnice.


Udruženje vam pruža i mogućnost da svoje pitanje postavite hematologu, koji je stručni konsultant Udruženja. Svoje pitanje možete postaviti na www.cml.rs i kliknite na pitajte doktora ili putem telefona 062 13 93 948 ili faxa 011 22 80 931.

Brošure u izdanju Udruženja možete pročitati i odštampati na www.cml.rs u delu brošure ili ih naručiti putem telefona. U pripremi su sledeće brošure: Hronična mijeloidna leukemija i Transplatacija krvi i matičnih ćelija hematopoeze.

Sve informacije vezane za aktivnosti Udruženja možete pročitati i pratiti na www.cml.rs ili putem telefona. Takođe, navedene kontakte možete koristiti za dobijanje informacija koje vas zanimaju ili za, uvek dobrodošle, komentare i sugestije.

Kako bismo vam pružili što više informacija u delu linkovi nalaze se linkovi za sajt Udruženja LLS iz Njujorka za dodatne brošure na engleskom jeziku koje su, takođe, besplatne. Tu možete pronaći i dodatne linkove drugih udruženja sa kojima sarađujemo ili farmaceutskih kompanija koje proizvode lekove za CML.